HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN - TÂM SINH LÝ LỨA TUỔI DẬY THÌ

    Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2019, ti trường THCS Tin Phong, thành ph Thái Bình, Chi cc Dân s và Kế hoch hóa gia đình tnh Thái Bình, Trung tâm Y tế thành ph Thái Bình đã t chc hi ngh truyn thông Chăm sóc sc khe sinh sn v thành niên, thanh niên – Tâm sinh lý la tui dy thì.

    Sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi. Vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên được Bộ Y tế xác định là một nội dung ưu tiên trong chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

    Và một nội dung có mối liên quan mật thiết với Sức khỏe sinh sản vị thành niên đó là tuổi dậy thì. Tuổi dậy thì là tuổi rất nhạy cảm. Thời điểm này, ở mỗi em có rất nhiều sự biến đổi về tâm sinh lý, đã tạo ra một con người hoàn toàn mới lạ và quá trình ấy là một thử thách với các em.

    Với mục đích giúp các em có thêm những hiểu biết về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; đồng thời giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc mà nhiều em ở lứa tuổi dậy thì đang quan tâm. Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2019, tại trường THCS Tiền Phong, thành phố Thái Bình, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Bình, Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình đã tổ chức hội nghị truyền thông Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên – Tâm sinh lý lứa tuổi dậy thì.

    Dưới đây là một số hình ảnh :

Bài viết liên quan